BẢNG BÁO GIÁ GÓI QUẢN TRỊ WEBSITE TỔNG THỂ
NỘI DUNG ĐƠN GIÁ BASIC 800.000/ THÁNG STANDARD 1.500.000/ THÁNG BUSINESS 2.500.000/ THÁNG PROFESSIONAL 3.800.000/ THÁNG
QUẢN TRỊ NỘI DUNG
– Cập nhật nội dung, sản phẩm do doanh nghiệp cung cấp 5 8 12 18
– Biên soạn nội dung Sản phẩm, dịch vụ chuẩn SEO. 2 4 7 11
– Tối ưu Tiêu đề, mô tả (Yoast SEO) cho danh mục hoặc bài viết. 4 8 14 22
– Thiết kế hình ảnh đại diện cho bài viết. 0 1 1 1
– Số lượng hình ảnh tối đa cho bài viết (hình chuẩn SEO). 1 1 2 3
XÂY DỰNG WEBSITE
– Sửa chữa, vận hành và xử lý các sự cố phát sinh. Hàng tuần Hàng tuần Hàng tuần Hàng tuần
– Sao lưu & phục hồi dữ liệu mới nhất khi có sự cố. Hàng tháng Hàng tháng Hàng tháng Hàng tháng
CHĂM SÓC WEBSITE & HỖ TRỢ
– Kiểm tra bố cục giao diện website. Không
– Sao lưu & phục hồi dữ liệu mới nhất khi có sự cố. Không Hàng tuần Hàng tuần Hàng tuần
– Gắn code Google Analytics và phân tích lượng truy cập trên Google Analytics. Không Hàng tháng Hàng tháng Hàng tháng
– Đăng ký thông tin doanh nghiệp trên Google Maps, Google Location. Không
– Khởi tạo chỉnh sửa sitemap.xml Không
– Tối ưu và chỉnh sửa meta title, description. Không
– Phân tích nội dung trùng lặp. Không
– Kiểm tra tối ưu phiên bản mobile. Không Không
– Kiểm tra các link liên kết tới website. Không
– Tối ưu các thẻ meta robot. Không
– Thiết lập trang lỗi 404. Không
– Tối ưu hóa hình ảnh website chuẩn SEO. Không
BÁO CÁO, PHÂN TÍCH & TƯ VẤN MARKETING
– Phân tích bảng từ khóa ngành nghề, dịch vụ để lên kế hoạch viết bài. 5 10 15 20
– Báo cáo số lượng truy cập, từ khóa tìm kiếm, xếp hạng… Hàng tháng Hàng tháng Hàng Tuần Hàng Tuần
– Báo cáo đầu việc đã thực hiện. Hàng tháng Hàng tháng Hàng Tuần Hàng Tuần
– Đưa ra nhận xét, đánh giá và chiến lược chăm sóc, marketing Không Không Hàng tháng Hàng tháng
TIỀN / THÁNG BASIC STANDARD BUSINESS PROFESSIONAL
Thanh toán từng tháng 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.500.000
Thanh toán 03 tháng 01 lần 950.000 1.800.000 2.800.000 4.250.000
Thanh toán 06 tháng 01 lần 900.000 1.650.000 2.650.000 4.050.000
Thanh toán 12 tháng 01 lần 800.000 1.500.000 2.500.000 3.800.000