Một số lưu ý

Nếu Quý khách chọn thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng, vui lòng gửi email đến [email protected] kèm theo thông báo tên người gửi, ngân hàng thực hiện chuyển tiền, dịch vụ đăng ký để chúng tôi kích hoạt dịch vụ cho Quý khách một cách nhanh chóng.

Nếu Quý khách chọn thanh toán qua chuyển khoản ATM, vui lòng scan Hóa đơn của ATM và gửi đến hộp thư [email protected] chúng tôi kích hoạt dịch vụ cho Quý khách.

THÔNG TIN TÀI KHOẢN CÔNG TY

𝐍𝐠𝐚̂𝐧 𝐇𝐚̀𝐧𝐠 𝐒𝐚𝐜𝐨𝐦𝐛𝐚𝐧𝐤
𝐂𝐡𝐢 𝐧𝐡𝐚́𝐧𝐡 : 𝐐𝐮𝐚̣̂𝐧 𝟏𝟐
𝐂𝐡𝐮̉ 𝐓𝐚̀𝐢 𝐊𝐡𝐨𝐚̉𝐧 : 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐡𝐞̣̂ 𝐓𝐫𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐋𝐁𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚
𝐒𝐨̂́ 𝐓𝐚̀𝐢 𝐊𝐡𝐨𝐚̉𝐧 : 𝟎𝟔𝟎𝟐𝟑𝟒𝟓𝟑𝟖𝟔𝟑𝟓