Dịch vụ Cơ Bản PRO Chuyên Nghiệp Theo Yêu Cầu
Bảng Giá 4.800.000 Đ 9.800.000 Đ 15.800.000 Đ Liên hệ
Core CMS WordPress WordPress WordPress Theo yêu cầu
Số trang thiết kế Theo template sẵn (04)/Onpage 6 kiểu trang 10 kiểu trang Theo yêu cầu
Thiết kế giao diện (Layout Design) File PSD / AI / XD
– Retina & Responsive.
File PSD / AI / XD
– Retina & Responsive.
File PSD / AI / XD
– Retina & Responsive.
Theo yêu cầu
Chỉnh sửa giao diện 01 lần 02 lần 03 lần Theo yêu cầu
Lập trình giao diện Chỉnh sửa code giao diện sẵn. HTML5, CSS3, jQuery, Bootstrap4,… HTML5, CSS3, jQuery, Bootstrap4,… Theo yêu cầu
Lập trình Quản Trị & Chức năng (BackEnd & Admin, Functions) Theo yêu cầu
Kiểm tra và chỉnh sửa chuẩn SEO Không 01 lần 02 lần Theo yêu cầu
Kiểm tra Source Code (không mã hóa, link lỗi, mã độc…) Không 01 lần 02 lần Theo yêu cầu
Bàn giao file thiết kế (PSD / AI / XD) Không Theo yêu cầu
Bàn giao file thiết kế (PSD / AI / XD) Không Theo yêu cầu
Bàn giao file thiết kế (PSD / AI / XD) Không Theo yêu cầu